OXANKA ARBOR VITAE (bílá č.o.) + XANTI BLUE BEE ( ice cream )
Očekávaná miminka v barvě: bílá č.o.,ice cream
Spolu od 11.07.2021
Předpokládaný termín porodu: 21.09.2021

LASKONKA ARBOR VITAE ( bílá t.o. ) + ROBBIE BLUE BEE ( krémová )
Očekávaná miminka v barvě: bílá, krémová,bikolor
Spolu od 29.6.2021
Předpokládaný termín porodu: 9.9.2021

NIKA ARBOR VITAE ( krémová-bílá ) + ROBBIE BLUE BEE ( krémová )
Očekávaná miminka v barvě: krémová,bikolor, buff?
Spolu od 29.6.2021
Předpokládaný termín porodu: 9.9.2021

PENELOPE ARBOR VITAE ( ice cream s bílou ) + XANTI BLUE BEE ( ice cream )
Očekávaná miminka v barvě ice cream, ice cream-bílá,šafrán?
Spolu od 24.6.2021
Předpokládaný termín porodu: 4.9.2021

CZCH FIDORKA ARBOR VITAE  (krém-bílá) + CZCH a CZGCH ARON ARBOR VITAE (bílá t.o.)
Očekávaná miminka v barvách: bílá t.o., krémová-bílá,
Spolu od 1.04.2021
Předpokládaný termín porodu: 16.06.2021
Vrh R: 12.6.2021
narozeno: 1,2 odchováno: 1,2
barvy: 2x bílá t.o., 1x krémová-bílá

FANNY ARBOR VITAE  (krém-bílá) + CZCH a CZGCH ARON ARBOR VITAE (bílá t.o.)
Očekávaná miminka v barvách: bílá t.o., krémová-bílá,
Spolu od 1.04.2021
Předpokládaný termín porodu: 16.06.2021
Vrh T: 24.6.2021
narozeno: 2,1 odchováno: 2,1
2x krémová bílá, 1x bílá č.o. ( sameček,konečně červenooký a bílý )

CZCH HAPPY ARBOR VITAE ( bílá č.o. ) + XANTI BLUE BEE ( ice cream )
Očekávaná miminka v barvě : ice cream, bílá č.o.,i bikolor
Spolu od 29.03.2021
Termín porodu: 9.06.2021
Vrh S: 24.6.2021
narozeno: 1,4 odchováno: 0,1
žijící samička bílá č.o., nežijící ice cream
Happy měla velmi těžký porod, hodně i krvácela. Malou dokrmujeme, maminka je slabá a krmíme také.

Charlotte of Stracciatella (šafránová-bílá) + Chosé Arbor Vitae (oraž-bílá)
Očekávaná miminka v barvě: šafránová-bílá,oranž-bílá,zlatá-bílá
Spolu od 7.1.2021
Termín porodu: 20.3.2021
Úhyn týden před porodem na toxémii 14.3.2021

CZCH CECILKA ARBOR VITAE (bílá t.o.) + XANTI BLUE BEE (ice cream)
Očekávaná miminka v barvě: krémová,ice cream,bílá č.o.,t.o.,krémová -bílá,ice cream-bílá
Spolu od 6.1.2021
Termín porodu: 19.3.2021
Vrh Q: 31.3.2021
narozeno: 4,1 odchováno: 2,1
barvy: 2x ice cream,2x krémová,1x bílá t.o.

CZCH HAPPY ARBOR VITAE ( bílá č.o. ) + ROBBIE BLUE BEE ( krémová )
Očekávaná miminka v barvě : krémová, ice cream, bílá
Spolu od 28.9.2020
Termín porodu: 9.12.2020
Vrh P: 8.1.2021
narozeno: 3,1 odchováno: 3,1
barvy: 2x ice cream s bílou, krémová s bílou

CZCH CECILKA ARBOR VITAE (bílá t.o.-Pp)+CZCH,CZGCH CHRIS REZEKVÍTEK (ice cream-bílá)
Očekávaná miminka v barvě: krémová-bílá,ice-cream-bílá, bílá č.o.,bílá t.o.
Spolu od 9.7.2020
Termín porodu 19.9..2020
Vrh O: 6.10.2020
narozeno: 3,2     odchováno: 3,2
barvy: 2x bílá č.o., 1x bílá t.o., 1x ice cream-bílá,1x krém-bílá

DÁŠENKA ARBOR VITAE (krém-bílá)+CZCH AMARETTO REZEKVÍTEK (oranž-bílá)
Očekávaná miminka v barvách:  krémová-bílá, oranž-bílá
Spolu od 15.6.2020.
Předpokládaný termín porodu: 26.8.2020
Vrh M: 26.8.2020
narozeno:1,2 odchováno: 1,2
všechna v barvě 2x oranžová-bílá a 1x buff (krém?)-bílá

FANNY ARBOR VITAE  (krém-bílá) + ARON ARBOR VITAE (bílá t.o.)
Očekávaná miminka v barvách: bílá t.o., krémová-bílá,
Spolu od 15.6.2020.
Předpokládaný termín porodu: 26.8.2020
Vrh L: 26.8.2020
narozeno: 2,2 odchováno: 0,2
všechna v barvě bílá t.o.

CZCH FIDORKA ARBOR VITAE (krém-bílá) + ARON ARBOR VITAE (bílá t.o.)
Očekávaná miminka v barvách: bílá t.o., krémová-bílá,
Spolu od 15.6.2020.
Předpokládaný termín porodu: 26.8.2020
Vrh N: 6.9.2020
narozeno: 1,2 odchováno: 1,2
barva: 2x krémová-bílá,1x bílá t.o.

FÁTIMA REZEKVÍTEK (buff-bílá)+CZCH AMARETTO REZEKVÍTEK,CZCH (oranž-bílá)
Očekávaná miminka v barvě oranž-bílá,buff-bílá
Spolu od 11.4.2020
Termín porodu 22.6.2020
Vrh K : 18.6.2020
narozeno: 1,3    odchováno: 1.3

miminka v barvách 2x buff-bílá, 2x oranž-bílá

SVĚTLUŠKA  BLUE BEE (bílá č.o.) + HAGRID OD BERTÍKA (béžová-šafránová-bílá)
Očekávaná miminka v barvách:  bílá č.o., ice cream-bílá, ice cream, béžová
Spolu od 23.2.2020.
Předpokládaný termín porodu: 5.5.2020
Vrh I 6.5.2020
narozeno: 1,2    odchováno: 1,2

miminka v barvách 2xkrémová-bílá, ice cream-bílá

ADÉLKA ARBOR VITAE (bílá č.o.) + DARIUS DIAMANT OD ŠTĚPÁNKY (šafránová s bílou a béžovou)
Očekávaná miminka v barvách: bílá t.o., bílá č.o., ice cream-bílá, ice cream, béžová
Spolu od 23.2.2020.
Předpokládaný termín porodu: 5.5.2020
Vrh J :13.5.2020
narozeno: 1,0

miminko v barvě ice béžová-bílá

SVĚTLUŠKA  BLUE BEE (  bílá č.o.) + CZCH,CZGCH CHRIS REZEKVÍTEK (ice cream-bílá)
Očekávaná miminka v barvách:  bílá č.o., ice cream-bílá, ice cream, 
Spolu od 26.9.2019.
Předpokládaný termín porodu: 7.12.2019
Vrh G 21.12.2019
narozeno 1,0,odchováno 1,0

miminko v barvě krémová-bílá

CZCH CECILKA ARBOR VITAE (bílá t.o.) + ROBBIE BLUE BEE (krémová)
Očekávaná miminka v barvě krémová-bílá,krémová,bílá
Spolu od 23.11.2019
Termín porodu 3.2..2020
Vrh H : 6.2.2020
narozeno: 1,3    odchováno: 1,2

miminka v barvách 2xbílá t.o.(Pp), bílá č.o., mrtvé miminko( krémová-bílá)

DÁŠENKA ARBOR VITAE (krém-bílá)+ GRINDELWALD REZEKVÍTEK (oranž-bílá)
Očekávaná miminka v barvě: krémová-bílá,oranž-bílá,buff-bílá
Spolu od 7.12.2019
Termín porodu 17.2.2020
Vrh CH : 15.2.2020
narozeno: 2,0     odchováno: 2,0

miminka v barvách buff-bílá, oranžová-bílá

ADÉLKA ARBOR VITAE (bílá č.o.) + XELLENT REZEKVÍTEK (buff-bílá)
Očekávaná miminka v barvách: bílá t.o., bílá č.o., ice cream-bílá, ice cream, krémová, krémová-bílá,
Spolu od 1.6.2019.
Předpokládaný termín porodu: 12.8.2019
Vrh F :11.8.2019
narozeno: 0,2         odchováno: 0,2

miminka v barvách krémová-bílá

CELESTÝNKA BLUE BEE (bílá t.o. Pp) + CHRIS REZEKVÍTEK (ice cream-bílá)
Očekávaná miminka v barvách: bílá t.o., bílá č.o., ice cream-bílá, ice cream, krémová, krémová-bílá,
Spolu od 16.4.2019.
Předpokládaný termín porodu: 23.6.2019 
Pro nepostupující porod dne 20.6.2019 proveden císařský řez – vybavena 4 mrtvá miminka v barvách bílá,krém-bíla a ice cream-bílá?.
Bohužel ani Celestýnka to nezvládla .Byla to skvělá morčinka, Za vše ji moc děkujeme.Tento pár nás hodně posunul a naučil.

VERI OD BERTÍKA (bílá t.o.) + CIPÍSEK ARBOR VITAE (krémová-bílá)
Očekávaná miminka v barvách: bílá t.o., bílá č.o., ice cream-bílá, ice cream, krémová, krémová-bílá,
Spolu od 16.4.2019.
Předpokládaný termín porodu: 23.6.2019 
Nezabřezla

ADÉLKA ARBOR VITAE (bílá č.o.) + XELLENT REZEKVÍTEK ( buff-bílá)
Očekávaná miminka v barvách: bílá t.o., bílá č.o., ice cream-bílá, ice cream, krémová, krémová-bílá,buff
Spolu od 13.10.2018.
Předpokládaný termín porodu: 19.12.2018
VRH D: 30.12.2018
narozeno: 2,2          odchováno: 2,2

miminka v barvách krémová-bílá

VERI OD BERTÍKA (bílá t.o.) + CHRIS REZEKVÍTEK ice cream-bílá)
Očekávaná miminka v barvách: bílá t.o., bílá č.o., ice cream-bílá, ice cream, krémová, krémová-bílá
Spolu od : 1.9.2018
Nezabřezla

CELESTÝNKA BLUE BEE (bílá,t.o.) + CHRIS REZEKVÍTEK (ice cream-bílá)
Očekávaná miminka v barvách: bílá t.o., bílá č.o., ice cream-bílá, ice cream, krémová, krémová-bílá
Spolu od 28.8..2018.
Předpokládaný termín porodu: 4.11.2018 (16.11.2018)
VRH C: 9.11.2018

narozeno: 1,2          odchováno: 1,1
miminka v barvách krémová-bílá,bílá t.o. (vloha pro Pp)

VERI OD BERTÍKA (bílá t.o.) + CUPPY BLUE BEE (bílá č.o.)
Spolu od 10.3.2018
Očekávaná miminka v barvě :bílá č.o. a bílá t.o.
Předpokládaný datum porodu :19.5.2018 (31.5.)
VRH B: 31.5.2018

Narozeno:2,2  Odchováno:2,2
miminka v barvách 4xbílá t.o.

CELESTÝNKA BLUE BEE (bílá,t.o.) + CHRIS REZEKVÍTEK (ice cream-bílá)
Očekávaná miminka v barvách bílá t.o., bílá č.o., ice cream-bílá, ice cream, krémová, krémová-bílá
Spolu od 22.1.2017.
Předpokládaný termín porodu: 31.3.2017 ( spíše duben)
VRH A: 7.4.2018

Narozeno:2,1,odchováno 2,1 
miminka v barvách bílá t.o.,bílá t.o.,bílá č.o.